STRAMAGIC INTERNATIONAL ACADEMY

__________   TIẾNG VIỆT    ENGLISH   _________

 

 

 

Lời ngỏ,

 

Stramagic International Academy được tạo ra bởi nhóm các

nhà khoa học trẻ nhằm chia sẻ cùng các nhà khoa học,  nhà kinh

doanh và các bạn sinh viên những vấn đề liên quan đến Quản trị

Chiến lược Kinh doanh nói riêng và Quản trị Doanh nghiệp nói chung.

 

Thực tế, các phương pháp chiến lược kinh doanh truyền thống vẫn có

những giá trị thiết thực trong thực tiễn kinh doanh. Song chúng đang đi

vào khủng hoảng trước sự phát triển của các phương pháp chiến lược mới

môi trường kinh doanh năng động ngày nay.

 

Kinh tế Việt Nam nói chung và các Doanh nghiệp kinh doanh Việt Nam

nói riêng đang trên đường hội nhập và phát triển. Song song với việc đổi mới

kỹ thuật và nâng cao năng lực sản xuất, phát triển các công cụ và kỹ năng

quản lư đóng góp vai tṛ quyết định trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh

sự thành công của doanh nghiệp.

 

Thực vậy, các chủ đề được tập trung bao gồm : việc xem xét và đánh giá

lại giá trị thực tiễn của các phương pháp chiến lược kinh doanh truyền thống ;

theo dơi và cập nhật các tư tưởng và kỹ thuật chiến lược kinh doanh hiện đại ;

nghiên cứu áp dụng trong thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Rất mong sự đóng góp ư kiến và trao đổi thông tin của các bạn.

 

Chúc thành công !

 

Đặng Đ́nh Trạm

MBA - Master in Marketing

Strategy and Management

PDG of PINCTADALI VIỆT NAM